פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


  פרסום מודעות תכנון ובניה

  מודעות תכנון ובניה

  פרסום מודעות תכנון ובניה על קצה המזלג:

  פרסום מודעות תכנון ובניה נחלקות לשני סוגים עיקריים של פרסום: פרסום הקלות בניה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה ופרסום תכנית לפי סעיפים 89א ו-117 לחוק התכנון והבניה.

  לנוחיות לקוחותינו להלן נפרט בקצרה את הליכי הפרסום העיקריים בכל סוג פרסום:

   הליך פרסום הקלות בניה לפי סעיף 149 לחוק תכנון והבניה מבוצע במספר ערוצים:

  • פרסום בשלושה עיתונים כאשר שאחד מהם עונה על הגדרת "עיתון נפוץ".
  • איתור בעלי חלקות גובלות וביצוע מסירת הודעות אישיות.
  • פרסום מודעות בהתאם להוראות הדין בשטח הנכס או המגרש.

  לאחר סיום ההליך של פרסום הקלות בניה, יש להמתין במשך 14 יום על-מנת לאפשר לכל מי שיש לו עניין בקרקע להתנגד לבקשה להקלה וזאת מהמועד בו בוצע הפרסום האחרון. לדוגמא: אם בפרסום הקלה התפרסמו מודעות תכנון ובניה בשלושה עיתונים אבל לא הוצב שלט בחזית שטח הנכס או החלקה, אנו נספור 14 יום ממועד הצבת השלט בחזית שטח הנכס או החלקה.

   הליך פרסום תכנית (תב"ע) לפי סעיפים 89א ו-117 לחוק תכנון והבניה מבוצע במספר ערוצים:

  • פרסום בשלושה עיתונים כאשר שאחד מהם עונה על הגדרת "עיתון נפוץ".
  • הצבת שלט בגודל של לפחות 75X75 בחזית המגרש (ובמקרה של תכנית ששטחה קטן מ-3,000 מ"ר – בכל צדדי המגרש).
  • פרסום על לוחות מודעות בסביבת הנכס בהתאם לדרישות החוק (בהפקדת תב"ע).
  • איתור בעלי חלקות גובלות וביצוע מסירת הודעות אישיות (קיים כאפשרות חליפית לשילוט באמצעות מודעות בתכניות ששטחן אינו עולה על 3,000 מ"ר).

  לאחר סיום הליך הפרסום, בפרסום מודעות תכנון ובניה לפי סעיפים 89א ו-117 לחוק התכנון והבניה, יש להמתין 60 יום ממועד הצבת השלטים והפרסום בעיתונים, על-מנת לאפשר לכל מי שיש לו עניין בקרקע להתנגד.

  צוות נענע פרסומי נדל"ן ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בהליך פרסום מודעות תכנון ובניה, בכל עת.

  פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

   אתם שואלים - אנחנו עונים!

   מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

   כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

   כתבה בנושא יידוע השכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

   – התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

   חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

   כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

   הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

   יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

   מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות ההתנגדות לפי חוק התכנון והבניה

   – התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

   מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

   במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

   במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

   פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

   חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

   ראו עדכון בדבר הנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז הצפון ומחוז חיפה

   האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

   חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

   הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

   לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

   מעבר לשאלות תשובות