פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


  כיצד מפרסמים מודעות תכנון ובניה?

  המדריך המקוצר לפרסום מודעות תכנון ובניה בקלות ובמהירות!

   פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונים:

  מודעות תכנון ובניה חייבות להתפרסם במדור מיוחד בעיתון הנושא כותרת "מודעות בענייני תכנון ובניה". הפרסום מתבצע על פי רוב בשלושה עיתונים: עיתון נפוץ (ישראל היום, ישראל פוסט), עיתון יומי בעל תפוצה ארצית (הארץ, מעריב) ומקומון. בשכונה בא אחוז דוברי השפה הערבית או הרוסית עולה על 10% יש לפרסם בעיתון בשפה הערבית/רוסית כעיתון יומי. מחלקת הגרפיקה בחברתנו מפרסמת את מודעות התכנון והבנייה באופן מרוכז בימי חמישי. מועדי סגירת העיתונים הינו בד"כ בימי שלישי או רביעי כתלות באזור הפרסום.

  חשוב לזכור – כהוכחה לביצוע הפרסום יש להעביר לידי ועדת התכנון את גזירי העיתון המקוריים! חברתנו תספק ללקוחותינו גזירי עיתון מקוריים מיד לאחר פרסום מודעת התכנון והבניה בעיתונות.

  פרסום מודעת תכנון ובניה על גבי שלט:

  שלב נוסף בפרסום לפי חוק התכנון והבניה הינו הצבת שלט בחזית המבנה/המגרש נשוא הבקשה. חברתנו תדאג להצבת השילוט בשטח בהתאם להוראות החוק לרבות תיעוד השלט. בתיק המסמכים אשר מוגש לועדה אנו מצרפים תיעוד של תליית השלט ובתוספת תצהיר החתום על ידי עורך דין המאשר את תקינות ההליך.

  חשוב לזכור – על השלט להיות מוצג לאורך כל זמן הגשת ההתנגדויות.

  משלוח הודעות לגובלים:

  על פי חוק התכנון והבניה, יש לשלוח הודעות בדואר רשום/ להמציא הודעות במסירה אישית לכל הגובלים בנכס נשוא הבקשה. גובל הוא כל אדם אשר מחזיק בזכות כלשהי בחלקה הנדונה או בחלקות הצמודות לה. בחלק מועדות התכנון תימסר רשימה של חלקות גובלות להן יש למסור הודעות כנספח נלווה לנוסח הפרסום. חברתנו תפעל לאיתור כלל הגובלים והמצאת מכתבים בהתאם לדרישות הועדה המקומית (יש לציין כי לועדות השונות ישנן לעיתים דרישות ספציפיות לגבי ביצוע הליך המסירה, חברתנו צברה ניסיון רב בתחום ותדאג לבצע את ההליך בהתאם לדרישות הועדה הרלוונטית).

  חשוב לזכור – יש להעביר לידי הועדה המקומית את אישורי המסירה כחלק מתיק מסמכי התיעוד של הפרסום.

  יש לכם עוד שאלות? פנו אלינו ונשמח לסייע!

  פרסום מודעות תכנון ובניה - אנחנו כאן לשירותכם

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

   אתם שואלים - אנחנו עונים!

   מתי אני נדרש לבצע פרסום לפי חוק התכנון והבנייה?

   כל אדם המבקש לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה לפי סעיף 62א(9) לחוק התכנון והבניה חייב בביצוע פרסום מודעות תכנון ובניה בהתאם לסעיפי החוק השונים. ביצוע פרסום לפי הוראות חוק התכנון והבניה הינו תנאי לקבלת היתר בניה מוועדת התכנון המקומית. חשוב לציין כי קיים שוני בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת אן הפקדת תב"ע. יש לציין כי גם לצורך כל בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לבצע פרסום לפי חוק תכנון ובניה.

   כתבה בנושא יידוע השכנים בעת שימוש בשטחים ציבוריים

   – התפרסמה ב-YNET בתאריך 3.8.11

   חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת את כל סוגי הפרסומים על פי חוק תכנון ובניה. חברתנו מעניקה ללקוח חבילת תיעוד מלאה אותה הוא מגיש לועדת התכנון המקומית כעדות לכך שבוצע פרסום בהתאם להוראות החוק.

   כמה זמן נמשך פרסום מודעות תכנון ובניה?

   הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך 15 ימים במקרה של פרסום הקלות או פרסום שימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, וחודשיים במקרה של שינוי או הפקדת של תב"ע לפי סעיף 89 ו-177 לחוק התכנון והבניה, כאשר המועד הקובע לסיום הליך הפרסום יהיה המאוחר מבין כל מועד הביצוע של כל הליך הנדרש על פי חוק התכנון והבניה.

   יש לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך פרק זמן סביר מיום תחילת הפרסום אזי ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

   מאמרו של עו"ד עמית גלברד בנושא – זכות ההתנגדות לפי חוק התכנון והבניה

   – התפרסם באתרנו בתאריך 22.8.11

   מהו פרסום בעיתון לפי הגדרות חוק התכנון והבניה?

   במסגרת פרסום מודעות התכנון והבניה, יש לבצע פרסום בעיתונות הכתובה. "פרסום בעיתון" על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הנו פרסום בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ (ידיעות אחרונות/ישראל היום/מעריב הבוקר), וכן פרסום במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.

   במקומות בהם שיעור האוכלוסיה של דוברי ערבית ורוסית עולה על 105 מכלל האוכלוסיה באזור, יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה נוספת.

   פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון מתבצע למשך יום אחד בלבד במדור מיוחד בעיתון שכותרתו"הודעות בעניין תכנון ובניה".

   חברת נענע פרסומי נדל"ן מבצעת עבורך את פרסומי מודעות התכנון והבניה בעיתון לרבות עריכת הגרפיקה של המודעה תוך הקפדה על כל הוראות חוק התכנון והבניה. גזירי העיתון בתוספת תצהיר חתום יימסרו ללקוחותינו כעדות לביצוע הפרסום בעיתונים. אנו מפרסמים את כלל מודעות תכנון ובניה בלוח מרוכז המופיע אחת לשבוע בעיתונות הכתובה.

   ראו עדכון בדבר הנחיות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון – מחוז הצפון ומחוז חיפה

   האם יש דרישות מיוחדות לפרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונות?

   חוק התכנון והבניה אינו קובע כיצד יש לפרסם מודעות תכנון ובניה בעיתון.

   הפסיקה במספר מקרים קבעה כי מודעות תכנון ובניה המתפרסמות בעיתון להיות קריאות.

   לאחרונה, החלו מספר ועדות תכנון (מחוזיות ומקומיות) לקבוע את צורתן, גודלן ואופן פרסומן של מודעות תכנון ובניה. חלק מהועדות קבעו גודל פונט מינימאלי לפרסום, חלק מהועדות קבעו באילו עיתונים יש לבצע את פרסום מודעות התכנון והבניה וכיו"ב. אנו ממליצים לשים לב להנחיות הועדה בקשר לפרסום בעיתונים ולהקפיד עליהם – שכן הפרסום עלול להיפסל.

   מעבר לשאלות תשובות
   הקובץ הועלה בהצלחה!